เงื่อนไขและข้อตกลง

สำหรับการเข้าใช้เวปไซต์ของ My Gems Jewelry www.mygemsjewelry.com โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างละเอียด เพื่อที่จะยืนยันว่าเข้าใจและยอมรับข้อตกลงนี้

ในส่วนเงื่อนไขและข้อตกลงนี้จะกำกับดูแลการใช้บริการและชำระบริการต่างๆผ่านเว็บไซต์ เพื่อถือเป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ My Gems Jewelry ซึ่งทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ในข้อกำหนด หรือถ้าหากมีเปลี่ยนแปลงทางร้านจะแจ้งให้ทราบทันที หากไม่ประสงค์ที่จะยอมรับเงื่อนไข ขอให้ยุติการใช้เว็บไซต์ของทางร้านโดยทันนที

ข้อมูลในเว็บไซต์

ทาง My Gems Jewelry มีความตั้งใจในการจัดทำรายการสินค้าออนไลน์ให้มีความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เห็นรายละเอียดของชิ้นงาน บางชิ้นงานนั้นขนาดอาจดูเล็กหรือใหญ่ และสีอาจจะคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแสดงภาพบนหน้าจอที่มีการตั้งค่าแตกต่างกัน

เนื้อหาเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ทางเว็บไซต์ของ My Gems Jewelry ได้มีการอ้างอิงข้อมูลของเว็บไซต์อื่นสำหรับท่านที่สนใจในข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งทางร้านไม่ได้ดูเเลหรือควบคุมเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านั้น

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทาง My Gems Jewelry ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่มีการเแจ้งล่วงหน้า ลูกค้าต้องยอมรับและทำความเข้าใจกับเงื่อนไขและข้อตกลงในเวลานั้นๆ

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทางร้านทาง info@mygemsjewelry.com หรือ 02-620-9386
แผนที่
โปรดติดตั้งปลั๊กอิน WP Google Maps